facebook

Приети документи

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

pdfПравила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН