facebook

Приети документи

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

pdfПравилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН