facebook

Приети документи

Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)

pdfПравилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)