facebook

Приети документи

Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)

pdfПравилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена (приет на 16-то заседание на ОС на 22.06.2009 г.)