facebook

Приети документи

Правилник за определяне на условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН

pdfПравилник за определяне на условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН