facebook

Приети документи

Процедурни правила за избор на председател на Българската академия на науките

pdfPravila za izbor na predsedatel na BAN.pdf