facebook

Приети документи

Правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и в разширения състав на Управителния съвет на БАН
Процедурни правила за избор на председател на Българската академия на науките
Методика за провеждане на атестация на служителите на БАН - Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г.
Процедура за избор на Председател на БАН септември – декември 2012 г.
Устав на Българската академия на науките
“Програма за стабилизацията и развитието на БАН през периода 2012 – 2014 година”
Стратегически направления и приоритети на научната политика на БАН през периода 2009-2013 г.
Критерии за избора на представителите на ОС на БАН за Членове на Съвета на настоятелите на БАН
Решения относно изпълнение на делегираните бюджети взети на 47-то заседание на 5-то ОС
Мерки за преодоляване на недостига на средства за издръжка в бюджета на БАН за 2010 г.
Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС