facebook

Информация

БАН отбеляза своята 143-та годишнина

С Тържествено честване Българската академия на науките отбеляза своята 143-та годишнина.

Официални гости на тържеството бяха министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов, съветникът на президента на Република България по въпросите на образованието Анна – Мари Виламовска, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков, народни представители и ректори на университети.

От името на правителството на Република България поздравление направи министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов. 

“БАН не е просто научен център, а една от водещите научни организации в Европа със световно присъствие”, каза в началото на своето изказване проф. Игнатов. Той подчерта, че правителството ще подкрепя реформите, които БАН е започнала през 2009-та година, но заяви категорично, че дори в днешния тържествен ден не може да обещае по-голям бюджет за Академията. Проф. Сергей Игнатов предпочете да излезе от празничните думи в написаното му слово и извън протокола се обърна към българските учени с отчет за направените до този момент усилия, от страна на правителството, за подобряване на финансовото положение на БАН за следващия програмен период, в рамките на  “Европа2020”. Той съобщи,че преди броени дни в Люксембург са били договорени нови, по-добри, условия за заплащане по европейските проекти за периода 2014-2020 год. В това число  100 % преки разходи, заплащане на 25 % режийни по всеки проект, плащане по 8000 евро на учен, за година, при участие в проекти по оперативните програми. Министър Игнатов говОри и за проекта за нова Оперативна програма за “Наука, образование и интелигентен растеж”. Българската академия е водеща и за Фонда за научни изследвания, каза още проф. Сергей Игнатов.

143 dsc 0088

“Когато празнува най-старата научна институция в една държава, празникът е за цялата държава. Когато тази институция е създадена преди да я има самата държава и над 14 десетилетия е градена със завета, че успешна държавност има само просветеният народ, тогава тя е истински темел и стожер на духовността, тя е храм на знанието. ”, това каза в приветственото си слово председателят на Общото събрание на БАН проф. Никола Малиновски.  /pdfПълен текст на словото на проф. Никола Малиновски

143 dsc 0084

От името на ръководството на БАН слово произнесе проф. Евгений Николов, заместник председател и изпълняващ длъжността председател на БАН. 
В приветствието си той каза: “Възникнала в бурната епоха на Възраждането, в годините на националното пробуждане и борба за независимост, Българската академия на науките е уникално българско явление. Още с основаването си като Българско книжовно дружество тя става динамичен организъм, пулсиращ с нуждите на времето…….. Чрез изследователския и експертен потенциал на Академията  нашата държава има завиден ресурс, поставен в служба на обществото, който може да осъществява огромна по своя обем и разнообразие изследователска, развойна и иновационна дейност. Нека го подкрепим – с работа, с идеи, с финансиране и разбиране. Защото подкрепата към него означава подкрепа за бъдещето на България, България на една просперираща нация, която притежава знанието на света и е част от неговия устрем напред.”  /pdfПълният текст на словото на проф. Евгений Николов

143 dsc 0102

Тържественото слово беше отредено на академик Георги Марков, който обаче още с встъпителните си думи обясни,че за 143-тата годишнина на БАН е озаглавил изказването си  “Непразнично слово”.
".....През изтеклите 23 години през коридорите на властта преминаха множество интелектуалци, но тяхната дума не бе решаваща. 
Радостта от възстановената автономия на Академията не продължи дълго, защото наред с безпрекословното изискване „пари срещу реформи” чрез лоста на държавните субсидии то прерасна в  „пари срещу автономия”. На субсидиите се гледа като на харчене, а не като на инвестиции. Колкото и да нарастват собствените средства държавата не трябва да абдикира или да се ограничава върху потребностите си от „оперативен характер”. В последна сметка не всичко се продава и купува като стока. Всъщност нашата Академия е съществувала и без държава, но държавата ни и днес не може без нея.... " /pdfПълен текст на словото на акад. Георги Марков

143 dsc 0109

Присъстващите и гостите на Тържественото честване по повод 143-тата годишнина от създаването на БАН почетоха с едноминутно мълчание паметта на акад. Стефан Додунеков.

В рамките на Тържаственото честване във фоайето на БАН бяха открити две изложби - "Иновации в културната индустрия на София" и "Изложба на научната периодика на БАН".

143 dsc 0155

143 dsc 0297