Процедурата за избор на Председател на БАН септември-декември 2012г

Протокол от заседание на Мандатната Комисия

Акад. Стефан Воденичаров