УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ
     
 

Процедура за избор на Председател на БАН 2012г.

Протокол от заседание на Мандатната Комисия

 

 

Акад. Александър Петров

Чл. кор. Андон Косев

Акад. Стефан Додунеков