pdfМандатна комисия

pdfФинансово-икономическа комисия

pdfКомисия по академичната собственост

pdfКомисия по академична етика

pdfКомисията за нормативни и общоакадемични актове

pdfКомисия по международно и европейско сътрудничество

pdfКомисия за научна политика и стратегия

pdfКомисия за млади учени

pdfКомисия за връзки с обществеността