pdfАнекс към Спогодбата за научно сътрудничествомежду БАН и МАНУ

pdfСписък на съвместните проекти между БАН И МАНУ (2014-2016)

pdfСъвместни дейности МАНУ – БАН (2014-2016)

pdfСпогодба за научно сътрудничество между Българска академия на науките и Македонска академия на науките и изкуствата от 1999 г.