Формуляр (форма А) за съвместни научни проекти на български език docxdoc pdfpdf

Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски docdoc/pdfpdf

Формуляр (форма В2) за съвместни научни проекти на френски език doc doc/pdfpdf

Формуляр (форма В3) за съвместни научни проекти на руски език doc doc/pdfpdf

Формуляр за отчет (форма С) на съвместни научни проекти docxdoc pdfpdf

Формуляр (работна програма) за командировка в чужбина doc /  pdf

Формуляр за съвместни научни проекти със Словакия на английски език doc doc/pdfpdf

Формуляр за командировка в Унгария doc /  pdf