Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната, което се дължи на нейните многогодишни традиции в реализирането на активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН /чийто брой надхвърля 45/, административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „МДОПП“ разпространява информация за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. МДОПП осигурява и линкове към своите чуждестранни партньори, които могат да бъдат използвани от българските учени. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

OТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия, Програма „Космос”
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Томина Галибова, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Литва, Латвия, Естония, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
Тел.  979 5387
Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Никола Жаблянов, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Франция, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова, Китай
Тел.  979 5233
Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Антоанета Матеева, главен експерт
Референт за: европейски програми, международни организации, Белгия, Индия
Контактно лице за БАН:  Дейностите Мария Склодовска - Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и мрежата за мобилност EURAXESS
Тел.  979 5235
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Габриела Чупренска, младши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Турция, Египет, Израел, Армения и Азербайджан
Тел. 979 5241
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.