pdfПравила за кандидатстване с проекти по двустранни споразумения

pdfКарта за оценка на проектното предложение по ЕБР

pdfОбразец на продружително писмо

Австрия
Австрийска академия на науките
http://www.oeaw.ac.at/
Първо подписване: 1977
Актуализирана: 1999 
Валидност: подновява се автоматично
Съвместни проекти: 3
Обща квота: няма
Свободна квота: няма
Изисквания:  /за посещения в Австрия/ по покана от член на Австрийската академия

Албания
Албанска академия на науките,
 http://www.akad.edu.al/english.htm
Първо подписване: 1990
Суспендирана от 2007 от албанската страна

Беларус
Национална академия на науките на Беларус, 
http://www.ac.by
Първо подписване: 2002
От 2009  - не е активна

Белгия
Фонд за научни изследвания на Фландрия,
 http://www.fwo.be
Първо подписване: 2000
Валидност: /валидност на проектите: 3 години/
Съвместни проекти:  9
Обща квота: 30 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно в двете организации

Валония-Брюксел-интернасионал / Национален фонд за научни изследвания на Френската общност на Белгия, http://www.wbri.be
Първо подписване: 1994
Актуализиране: всяка година
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 9
Обща квота: 20 седмици, Свободна квота: няма
Две стипендии за по 800 евро на месец с продължителност не повече от три месеца и максимум 2-ма души за всяка страна
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Великобритания
Британска академия,
 http://www.britac.ac.uk/
Първо подписване: 1970
Актуализирана: 2011
Валидност: 5 години
Съвместни проекти: 1
Обща квота: няма
Свободна квота: няма
Изисквания: при наличие на финансови възможности ще бъде подписан анекс с конкретни условия

Естония
Естонска академия на науките
, http://www.akadeemia.ee/en/
Първо подписване: 1996
Актуализирана: 2011
Валидност: 4 години
Съвместни проекти:  4 
Обща квота:  40 дни
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации, кандидатстване за следващия 3-годишен период: края на 2011

Германия
Германска научноизследователска общност /ДФГ/
http://www.germanacademyofsciences.com
Първо подписване: 1973
Актуализирана: 2008
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 3 /всеки със собствена квота/
Обща квота: няма
Свободна квота: няма
Изисквания: кандидатства се по ел. път, от февруари 2012 г.
В момента проучваме на възможностите за сътрудничество с Хайделбергската академия на науките, от която има проявен интерес.

Грузия
Академия на науките на Грузия, 
http://www.gaacademy.org/
Първо подписване: 1977
Суспендирана поради финансови съображения

Гърция
Солунски университет Аристотел,
 www.auth.gr
Първо подписване: 2006
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 2
Обща квота: 75 дни
Свободна квота: няма
Изисквания: покана от чуждестранния партньор

Италия
CNR (Национален съвет за научни изследвания) ,
 http://www.cnr.it
Първо подписване: 1967
Актуализирана: 2012
Валидност на спогодбата : 6 години, валидност на проектите 3 години
Съвместни проекти: 10 (гарантирани 2000 евро на проект годишна за българските учени, всяка страна си поема разноските на своите учени)
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Испания
Висш съвет за научни изследвания на Испания,
http://www.scic.es
Първо подписване: 2003
Актуализирана: замразена от 2012 г. по искане на испанската страна

Латвия
Латвийска академия на науките,
 http://www.lza.lv
Първо подписване: 1996
Актуализирана: 2007
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 4
Обща квота:  12 седмици
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Литва
Литовска академия на науките,
 http://www.lma.lt
Първо подписване: 2007
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 8
Обща квота: 8 седмици
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Македония
Македонска академия на науките и изкуствата,
 http://www.manu.edu.mk
Първо подписване: 1999
Актуализирана: 2001
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти:1
Обща квота: 4 седмици
Свободна квота: при възможност
Изисквания:Осигурено финансиране от македонски университет или друга организация /Македонската академия е само координатор/

Молдова
Академия на науките на  Молдова,
 http://www.asm.md
Първо подписване: 1999
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: няма
Изисквания: наличие на финансови възможности

Полша
Полска академия на науките,
 http://www.pan.pl
Първо подписване: 1959
Актуализирана: 2012
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 43
Обща квота: 80 седмици
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации


Румъния
Румънска академия,
 http://www.acad.ro
Първо подписване: 1959 
Актуализирана: 1999
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 40
Обща квота: 60 седмици
Свободна квота: 10 седмици
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Русия
Руска академия на науките
, http://www.ras.ru
Първо подписване: 1958
Актуализирана: 2012 
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 56
Обща квота: 100 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации
Споразумение за сътрудничество в областта на фундаменталните космически изследвания
Квота 35 седмици, 35 проекта


Словакия
Словашка академия на науките,
 http://www.savba.sk
Първо подписване: 1994
Актуализирана: 2012
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 19
Обща квота: 28 седмици
Свободна квота: 2 месеца /1 + 1/ за командировки на млади учени
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Словения
Словенска академия на науките и изкуствата,
 http://www.sazu.si
Първо подписване: 2007
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 3
Обща квота: 6 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации


Сърбия 
Сръбска академия на науките и изкуствата
, http://sanu.ac.yu
Първо подписване: 1998
Актуализирана: 2007
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 16
Обща квота: 45 седмици
Свободна квота:няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Турция
TÜBİTAK (Турски национален съвет за научни и технически изследвания)
 ,http://www.tubitak.gov.tr
Първо подписване: 2002
Актуализирана:
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти: 2 /всеки със собствена квота/
Обща квота:няма
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Турска академия на науките (TUBA), http://www.tuba.gov.tr
Първо подписване: 2003
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти:няма
Обща квота: 6 месеца
Свободна квота
Изисквания: командировки на български учени по покана от турски партньор

Украйна
Национална академия на науките на Украйна
, http://www.nas.gov.ua
Първо подписване: 1996
Валидност:подновява се на всеки 3 години
Съвместни проекти: 12
Обща квота: 60 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: : двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Харковски национален университет, http://www.univer.kharkov.ua/
Първо подписване: 2006
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти: няма
Обща квота:не е фиксирана
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Унгария
Унгарска академия на науките,
 http://www.mta.hu
Първо подписване: 1958
Актуализирана: 2013
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 13
Обща квота:35 седмици
Свободна квота: 3 седмици
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Франция
Национален център за научни изследвания на Франция,
 http://www.cnrs.org
Първо подписване: 1965
Актуализирана: 2010
Валидност: 4 години
Съвместни проекти:  в момента тече кампания има постъпили 11 предложения за нови проекти
3 стари, до края на годината, квотата е по 2 седмици на проект
Обща квота:няма
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации на всеки две години

Хърватия
Хърватска академия на науките и изкуствата,
 http://www.hazu.hr
Първо подписване: 1997 
Актуализирана: 2007
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 2
Обща квота: 8 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Черна гора
Черногорска академия на науките и изкуствата, 
http://www.canu.cg.yu
Първо подписване: 2003
Актуализирана: 2006
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: няма
Обща квота: 3 седмици
Изисквания: наличие на финансови възможности, покана от приемащата страна

Чешка република
Чешка академия на науките, 
http://www.cas.cz
Първо подписване: 1993
Актуализирана: 2011
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 40
Обща квота: 70 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Швеция
Кралска академия за литература, история и антикварни ценности,
http://www.vitterhetsakad.se
Първо подписване: 2000
Актуализирана:
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 1
Обща квота: 8 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Извън Европа

Египет
Академия за научни изследвания и технологии на Арабска република Египет
,ttp://www.asrt.sci.eg/en
Първо подписване: 1991
Актуализирана:2012
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 9
Обща квота: 25 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Израел
Израелска академия,
 http://www.academy.ac.il
Първо подписване: 1995
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти: 4
Обща квота:18 седмици
Свободна квота:  няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации
Университет Бен-Гурион, http://www.bgu.ac.il/ 
Първо подписване: 1995
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти: няма
Обща квота: няма
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Китай
Китайска академия на социалните и хуманитарни науки,
 http://www.cass.net.cn
Първо подписване: 2000
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 1
Обща квота: 10 седмици
Свободна квота: при възможност
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Китайска академия на науките, http://www.cas.ac.cn
Първо подписване: 1986
Актуализирана: 2002
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 5
Обща квота: 10 седмици
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации


Р Корея
Корейски институт за наука и технологии, KIST

Първо подписване: 2012г.
Валидност: 5 години
Обща квота: няма


Монголия 
Монголска академия на науките,
 http://www.mas.ac.mn
Първо подписване: 1968
Актуализирана: 2004
Валидност:безсрочна
Съвместни проекти: 1
Обща квота: не е фиксирана
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Никарагуа
Академия на науките на Никарагуа
, http://www.cienciasdenicaragua.org/ 
Първо подписване: 2011
Валидност: 4 години
Съвместни проекти: няма
Изисквания: при наличие на финансова възможност на страните


Тайван
Министерство на науката и технологиите
http://www.most.gov.tw/
Първо подписване: 2001
Актуализирана: 
Валидност: безсрочна
Съвместни проекти: 2 /всеки със собствена квота/
Обща квота: няма
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

САЩ

Университет на Питсбърг, САЩwww.ucis.pitt.edu, www.ucis.pitt.edu/crees
Първо подписване: 2005
Актуализирана: 2010
Валидност: 4 години
Съвместни проекти:1
Обща квота:2 месеца /които всяка страните ползва на ротационен принцип веднъж на две години/
Свободна квота: няма
Изисквания: двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации

Япония

Токийски университет на науката https://www.tus.ac.jp/en/
Първо подписване:2006
Валидност: 5 години
Съвместни проекти: 1
Квота: до 18 месеца /които могат да се използват само от 3 учени/
Изисквания: двустранно подписани проекти или предложения за двустранни семинари представени едновременно на двете организации

 

Японски научен съвет, SCJ
Споразумение за сътрудничество, подписано  2012 г.
Валидно за 5 годишен период, без квота