facebook

Имоти под наем

Българската академия на науките отдава под наем

ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2 – сграда бивша Отоплителна централа
- помещение с площ от 40 кв.м., ІІ-ри етаж
- помещение с площ от 40 кв.м., ІІІ-ти етаж
Начални месечни наемни цени от 2,00 до 2,50 евро/кв.м.
Цените са без ДДС
За допълнителна информация и оглед: Калина Лозанова 02/979 5281; 02/979 5334
град Пловдив
ул. "Филип Македонски" 29
- помещения за офиси с квадратура от 14 кв. м до 92 кв. м,;
- помещения за производствена дейност с квадратура от 37 кв. м до 108 кв. м;
Начални месечни наемни цени от 2,50 до 4,00 евро/кв.м. без ДДС
За допълнителна информация и оглед: Катюша Тотева 032/642 866 и 0886 613 538

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Директора на Център за обучение се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Постъпилите заявления се разглеждат в срок до три работни дни след постъпването им.