facebook

Становища

Д-р Кристофър Мертенс от НАСА ще изнесе в БАН лекция за космическата радиация

ban zgrada_copy_copy„Измерване и моделиране и на космическата радиация за целите на безопасността на екипажите и пътниците в самолети“ е темата, по която ще говори в Големия салон на БАН на 17 ноември 2015 г. от 11 ч. д-р Кристофър Мертенс от Изследователския център на НАСА в Хамптон, щата Вирджиния, САЩ.

Американският специалист е главен изследовател на модела на НАСА – NAIRAS (Nowcast of Atmospheric Ionizing Radiation for Aviation Safety) http://sol.spacenvironment.net/nairas/index.html, който в реално време прогнозира дозата космическа радиация за целите на безопасността на екипажите и пътниците в самолети. Д-р Мертенс e и главен изследовател на експеримента на НАСА за радиационна дозиметрия на стратосферен балон (RaD-X), който се реализира на 10 септември 2015 г. http://science.larc.nasa.gov/radx/.

Прогнозирането на дозата космическа радиация става със специализирани модели, които изчисляват потенциалната доза в глобален мащаб на различни височини от повърхността и по време на полети на самолети по определени маршрути. При дълги полети, през полюсите, авиокомпаниите спестяват до 40 000 долара от гориво за полет. От друга страна, поради намаляването на защитата от магнитното поле на земята, тези полети са най-опасни.

В повечето страни в Европейския съюз авиокомпаниите са задължени със закон да поддържат досие на всеки член от екипажите, в което с помощта на моделите се определят дозите при отделни полети, за година и за цялата кариера. Натрупаните дози се сравняват с пределно допустимите и при надвишаване медицинските служби на авиокомпаниите вземат решения за спиране от полети на застрашените пилоти и стюардеси

ЕС класифицира професията на пилотите и стюардесите като „професионални работници застрашени от радиация“, защото с намаляването на плътност на атмосферата при полетите, те са изложени на дози, подобни на тези, които получават космонавтите. По време на типичен полет през полюса от Чикаго до Пекин например, пилотите, стюардесите и пътниците в самолета получават доза, еквивалента на два прегледа на гърдите с рентгенови лъчи. Като се умножат дозите по време на цялата кариера, това може да доведе до здравни проблеми като повишен риск от рак и евентуално катаракта.

             

Д-р Мертенс е получил докторска степен по физика от Технологичния институт в Джорджия през 1995 г., след което работи по създаването на алгоритми за използването на инфрачервените лъчи за изучаване на стратосферата. От 2000 г. д-р Мертенс работи в Langley Research Center на NASA, където е старши научен сътрудник. Разработва модели за сондиране на атмосферата с прибора SABER (Sounding of the Atmosphere by Broadband Emission Radiometry) на спътника TIMED (Thermosphere-Ionosphere-Mesosphere Energetics and Dynamics). Към2004 г. интересите д-р Мертенс се насочват към космическата радиация и дозиметрия и моделирането на космическото пространство и среда. Има над 100 статии в рецензирани списания и е член на почетното общество за физика Sigma Pi Sigma. Носител на медала на NASA за „Изключително научно постижение“ и множество други награди.