facebook

Галерия

Нови научни и приложни разработки представи Институтът по органична химия с Център по фитохимия, 15.11.2017

01 fh DSC 001302 fh DSC 005803 fh DSC 005504 fh DSC 000905 fh DSC 0013-00106 fh DSC 006207 fh DSC 007208 fh DSC 007309 fh DSC 003510 fh DSC 008311 fh DSC 009112 fh DSC 0114