Касов отчет за I-во тримесечие на 2015 година

docxОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУДЖИ СРЕДСТВА за периода от 01.01.2015 до 31.03.2015 година

xlsB1_2015_3_1790_0.xls

xlsB1_2015_3_1790_33.xls

xlsB1_2015_3_1790_42.xls

xlsB1_2015_3_1790_96.xls

xlsB1_2015_3_1790_97.xls

xlsB1_2015_3_1790_98.xls

Касов отчет за II-ро тримесечие на 2015 година
Касов отчет за III-ро тримесечие на 2015 година