docОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУДЖИ СРЕДСТВА за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 година

xlsxОбобщен отчет IV-то тримесечие 2014

docОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУДЖИ СРЕДСТВА за периода от 01.01.2014 до 30.09.2014 година

xlsxОбобщен отчет III-то тримесечие 2014

docОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУДЖИ СРЕДСТВА за периода от 01.01.2014 до 30.06.2014 година

xlsxОбобщен отчет II-во тримесечие 2014

docОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУДЖИ СРЕДСТВА за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 година

xlsxОбобщен отчет I-во тримесечие 2014