facebook

Високоцитирани статии на Българската академия на науките

Highly Cited Papers са статии, публикувани през посредните 10 години, които получават достатъчно цитирания за определен период в базата данни WoS, за да бъдат включени в горния 1 % от цитирани статии в съответната научна област. В таблицата са показани високоцитираните статии на Българската академия на науките към август 2017, които са около половината от високоцитираните статии на България. 

Вижте списък с публикации pdfтук