facebook

Проект „Иновативни инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"

Четвъртък, 20 Октомври 2016

logo ESБАН за първи път сключи договор в рамките на първия конкурс на програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014TC16I5CB006. Проектът, с който БАН спечели е с № CB006.1.31.070 и е на тема „Иновативни инициативи за сътрудничество в трансграничния регион“. Той е на обща стойност 107637.46 € и е съфинансиран от Европейския съюз за срок от 15 месеца. Партньор е Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ).

Ръководител на проекта e проф. д.ик.н. Росица Чобанова. Идеята на проекта е генерирана в рамките на научното сътрудничество между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата. Тя е резултат от съвместната работа по един от общите проекти между двата института на тема: „Българо-македонското научно и иновационно сътрудничество: балкански и европейски перспективи”, с ръководители: проф. д.ик.н. Росица Чобанова от Института за икономически изследвания при БАН и акад. Люпчо Коцарев от МАНИ.

Целта на този интердисциплинарен проект е определяне на държавни и академични (между БАН и МАНИ) приоритети за научно и иновационно сътрудничество за постигане целите на развитието на двете страни като се отчитат Балканските и Европейски перспективи.

logoInter