facebook

Почетният член на ИФТТ акад. Александър Держански на 80 години

Сряда, 06 Февруари 2013

derjanski jubileeНа 8 февруари 2013 г. в 15:00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе тържествено заседание на Отделението по физико-математически науки при САЧК на БАН, посветено на 80-годишния юбилей на академик Александър Держански, почетен член на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ).

Академик Александър Держански е роден на 10.02.1933 г. в София. През 1956 г. завършва физика в Софийския университет „Климент Охридски“, след което работи във Физическия институт на Българската академия на науките.

Изследователската дейност на акад. Держански се развива предимно в две области на физиката: ядрен магнитен резонанс (ЯМР) и методика и приложение на течни кристали. През 1958 г. той поставя основите на изследванията на ЯМР в България.  Създава оригинална апаратура за измерване на абсорбцията и дисперсията при ЯМР и открива нов термично стимулиран конформационен преход в миоглобина (мускулен протеин).

През 1968 г. Ал. Держански провежда пионерни за България изследвания на физичните свойства на течните кристали и полага основите на българската течнокристална школа. От 1973 г. е ръководител на лабораторията по „Течни кристали“ в ИФТТ, а в периода 1982-1988 г. ръководи секция по физикохимия на мембраните в Централната лаборатория по биофизика, която по-късно прераства в Институт по биофизика.

Александър Держански е член-кореспондент от 1995 г., а от 2008 г. е академик. Той е автор и съавтор на над 150 научни труда, които са добре известни на световната научна общност и са цитирани над 800 пъти в специализираната научна литература.

Събитието е отворено за медиите.