facebook

Дни на отворените врати в Института по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките

Сряда, 30 Ноември -0001

open daysИнститутът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) отбелязва 42-та годишнина от своето създаване с Дни на отворените врати на 16 и 17 октомври 2014 г. Лабораториите към осемте направления на Института, музеят по физика, кабинетът на академик Георги Наджаков, който в навечерието на 24 май бе обявен за историческо място от Европейското физическо дружество, и Центърът за изследване на физични свойства на материали, повърхности и структури ще бъдат отворени за посещение от ученици, студенти и граждани от 10:30 до 16 часа.

 

Целта на инициативата е да се запознае българската общественост с практическото приложение на извършваните в Института изследователски дейности и работата  му за създаване на модерен център по нанотехнологии в рамките на Европейския Проект ИНЕРА.

Посетителите ще имат възможността да разгледат оборудването, с което разполагат учените в ИФТТ, работещи в областите: получаване и анализ на наноматериали; микроелектроника, акустоелектроника, свръхпроводимост и оптоелектроника; лазерни технологии с приложение в медицината, археометрията и за структуриране на наноматериали; биофизика и др. Те ще могат да се запознаят с развитието на физиката в България при посещението си в музея, да видят един привлекателен постамент, свидетелстващ за едно от най-важните събития в историята на българската физическа наука – откриването на фотоелектретите и да попаднат в творческия свят на първия български откривател, академик Наджаков.

В зала 300 на ИФТТ учени от Института ще изнесат лекции, в които ще представят научните постижения от различни сфери на нанофизиката и нейните приложения. Заинтересованите посетители ще получат подробна информация за проекта ИНЕРА и ще могат да участват в дискусии по актуални научни теми.

Дните на отворените врати ще бъдат открити на 16 октомври, в 10:30 ч., в зала 300 на ИФТТ с адрес: бул. “Цариградско шосе” №72 (Комплекс №2 на БАН – 7-ми километър), а организираните обиколки ще започват от 11 и от 14 ч. Лекциите ще бъдат представени от 11:00 ч.