facebook

Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания - БАН

Понеделник, 14 Януари 2013

basИнститутът за исторически изследвания открива своя дискусионен семинар на 15 януари 2013 г. с първата публична изява – лекцията на доц. д-р Лизбет Любенова от Института за исторически изследвания – БАН на тема: ОПИТИ ЗА НОВ ПРОЧИТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ - ИСТОРИОГРАФСКА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ИЛИ АНТИДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА.

Лекцията ще се проведе в Големия салон на Института за исторически изследвания на бул. Шипченски проход №52, бл.17, партер, от 16:30 часа.

Семинарът се ръководи от проф. д.и.н. Илия Тодев и проф. д.и.н. Илия Илиев.

Историята винаги предизвиква интереса на обществото, защото в историческия опит се съхраняват знания, които му помагат да прави своите визии за бъдещето. Глобализацията и нейните предизвикателства, бъдещото на европейската интеграция и мястото и ролята на малките народи на съвременния етап поставят големи предизвикателства към всички, занимаващи се с проучване на историческия опит. Институтът за исторически изследвания – БАН смята, че е назрял моментът да стане инициатор на семинар, където да се дискутира натрупания исторически опит и на българите, и на останалите народи, за да подпомогне усилията на обществото в изработване на визии за бъдещето.

Институтът вижда в това своята мисия на научно звено, стремящо се да поддържа знанието за миналото сред българското общество, да подпомага процесите на запазване на неговата национална идентичност и същевременно да улеснява интегрирането му в семейството на европейските народи.