facebook

Условия за публикуване на научни монографии и сборници от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

Петък, 15 Февруари 2013

bas new marin drinov

Условия за публикуване на научни монографии и сборници от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ (в сила от 01.02.2013 г.) -  T У К 

Технически условия -  Т У К