facebook

Рамков договор за сътрудничество между Института по физика на твърдото тяло и Института по електрохимия и енергийни системи при БАН

Четвъртък, 21 Февруари 2013

4 issp schАкад. Александър Петров, директор на Института по физика на твърдото тяло и проф. Дария Владикова, директор на Института по електрохимия и енергийни системи, подписаха договор за пет годишно сътрудничество в области на науката, иновациите и образованието, които са от взаимен интерес за представляваните от тях институции.

С подписването на този договор се цели да се подобрят условията за научна дейност на учените, да се повиши техният изследователски потенциал и да се разработят проекти, допринасящи за развитието на икономиката, основана на знанието.

В рамките на сътрудничеството се предвижда: създаването на общи научни колективи за съвместно участие в национални и международни прояви, а също и подготвянето на договори и кандидатстване за финансиране от наши и чужди организации, Оперативни програми, фондове и др.; осигуряване на взаимен достъп до научно-изследователската база на двата института и участие в научните форуми и колоквиуми, организирани от тях; изготвяне на съвместни програми за стажанти и за следдипломна квалификация и съвместна подготовка на дипломанти и докторанти.

Формирането на научните колективи и реализирането на съвместна дейност ще се осъществява на базата на приета работна програма.

2 issp sch