facebook

Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

Понеделник, 08 Януари 2018

yavorov140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов ще бъде отбелязана 11 и 12 януари 2018 г. с тържествено честване, организирано от Националния литературен музей и Института за литература при БАН. Откриването ще се състои на 11 януари от 10.30 ч. в Големия салон на централна сграда на БАН с приветствените слова на Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей и доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН. Проф. Михаил Неделчев ще произнесе академичното слово „Яворовото преминаване през света“. След официалното откриване ще бъдат връчени наградите на Националния ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“ и ще бъде показана изложбата „Път, на който не съзирам края“, наредена във фоайето на Централната сграда на БАН. 

Честването на кръглата годишнина от рождението на Яворов ще бъде отбелязано и с двудневна научна конференция под наслов „Между денят и тмата…“, която ще се проведе в централната сграда на БАН и в Института за литература на 11 и 12 януари. Участие ще вземат изследователи от авторитетни научни и учебни звена у нас като Националния литературен музей, Института за литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, НБУ, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, НАТФИЗ и др. Докладите ще представят нови литературнокритически и литературноисторически прочити на Яворови лирически и драматургични творби, ще разгледат публицистичната му дейност, ще се спрат върху участието на поета в македонското освободително движение и Балканската война, върху Яворовите места на паметта: къщи музеи, паметници.

Програмата на честването и пресконференцията можете да видите docxТУК.