facebook

Крупен китайски производител на оловни акумулатори установява дългосрочно сътрудничество с ИЕЕС-БАН

Вторник, 12 Декември 2017

260520 mmexport1513084883595Паметна плоча в чест на установяване дългосрочно сътрудничество между National Defense Power Source Research Institute of CSIC и Института по електрохимия и енергийни системи при БАН (ИЕЕС-БАН) беше открита в централния офис на Zibo Torch Energy Co., Ltd., собственост на China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), Китай. Официалната церемония се проведе на 8 декември 2017 г. в присъствието на г-н Jian-Xin Wang –президент на фирмата, г-н Guang-Bo Ding – вицепрезидент и директор на научния институт, г-н Tao Wu - заместник директор на научния институт, както и други ръководители на фирмата. Представители на ИЕЕС-БАН бяха водещите проекта учени гл. ас. инж. Стефан Руевски и доц. д-р Пламен Николов.

В словото си г-н Wang подчерта, че за ръководения от него екип е висока чест и удоволствие да работят с учените от световно-признатата българска школа по оловни акумулатори. С голямо задоволство той съобщи, че през последните месеци във фирмата вече отчитат положителни резултати от въведените по съвет на българските учени технологични изменения. Г-н Wang лично възлага големи надежди, че дългосрочното двустранно сътрудничество ще доведе до чувствително повишаване на качеството и усъвършенстване на параметрите на произвежданите в Zibo Torch Energy оловни акумулатори.

В рамките на действащ едногодишен договор шестима инженери от китайската фирма преминаха триседмичен специализиран курс на обучение в ИЕЕС-БАН, за което ръководството на фирмата изказа специални благодарности. През месец февруари 2018 г. предстои да бъде подписан нов договор за тригодишно сътрудничество между двете научни организации.