facebook

Покана за общоакадемически семинар „Актуални проблеми на науката”

Понеделник, 11 Декември 2017

ban zgradaНа 20 декември 2017 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката”.

На сбирката чл.-кор. Петър Атанасов от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „Повърхностно-усилена Раманова спектроскопия (SERS) на пестициди, инсектициди и фунгициди посредством Au и Ag наноструктури, получени чрез лазерни и йонно-лъчеви техники“, чието резюме е следното:

„Представени са нови лазерни и йонно-лъчеви техники за получаване на авангардни активни златни и сребърни наноструктури, използвани за анализ с висока разделителна способност (SERS) на малки количества от различни вещества. Изследвани са пестицида BI-58 (диметоат), инсектицида Aktara-25 BG (тиаметоксам) и фунгицида Dithane DG (манкозеб), в количества обикновено прилагани в селското стопанство. Изследванията имат директно отношение към човешкото здраве и качеството на храните, посредством детекция на малки остатъчни количества от вредни замърсители.

Ключови думи: импулсно лазерно отлагане, лазертно отгряване, Ag и Au наноструктури, SERS, BI 58, Aktara-25 BG, Dithane-DG”