facebook

Съвместната кандидатура на България, Македония, Молдова и Румъния за първомартенските традиции е успешно вписана в Световната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Петък, 08 Декември 2017

logo iefem_BG copy

На 6 декември 2017 г., по време на 12-ата си сесия Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство вписа „КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИ МАРТ“ в Представителния списък за нематериално културно наследство на човечеството. Кандидатурата е първата мултинационална с наше участие и включва България, Бивша Югославска република Македония, Република Молдова и Румъния.

Експертът от България, който участва в срещите и дискусиите на международния екип и подготви текстовете и документацията от българска страна, е проф. д.ф.н. Албена Георгиева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към Българската академия на науките. Помощ в нейната работа оказаха гл.ас. д-р Милена Любенова, ръководител на Националния център за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ, и д-р Силва Налбантян-Хачерян, държавен експерт към Отдел ,,Регионални дейности“ в Министерството на културата.

Вписването на мултинационалния елемент „КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИ МАРТ“ в Представителния списък за нематериално културно наследство на човечеството е пример за ползотворно международно сътрудничество и успешна екипна работа.