facebook

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

Петък, 08 Декември 2017

DSC00977Нови лаборатории, уникална апаратура и най-съществените си научни и научно-приложни изследвания представиха днес учените от Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН (ИОМТ) по време на посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Учените показаха свето-излъчващи органични диоди (OLEDs) с бяла светлина, органични слънчеви клетки, изработване на гъвкави елементи за оптиката и фотониката на основата на графенови слоеве, разработване на нови среди и методи за цифров запис на информация и холографски изображения, оптически сензори за различни вещества и биологични обекти. Обсъдени бяха и перспективите за тяхното по-нататъшно усъвършенстване и прилагане в практиката.

DSC00948Научнатата ни работа е основно финансирана по проектна дейност - 16 са проектите, по които работим и 5 предстои да се реализират от следващата година, посочи директорът на Института проф. Никола Малиновски. Той представи данни за финансовото състояние, структурата на бюджета на ръководеното от него звено и проектното финансиране на научните разработки.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски заяви, че държавата спешно трябва да поеме ангажимент към научния си потенциал и посочи, че в Академията е достигнат критичния минимум. В отговор министър Вълчев обяви, че ще бъдат създадени няколко национални научни програми в следващите месеци като средствата ще се отпускат в определени области.

За основните направления на научни изследвания, структурата и научния капацитет на персонала на Института, както и различните форми на партньорство с български и международни научни организации, представители на университетите и бизнеса в странатa и чужбина, говори заместник-директорът на Института проф. д-р Цветанка Бабева.

Министър Вълчев посети съвременните лаборатории на Института, изградени със средства от проект по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” и се запозна с модерната научна апаратура, с която учените провеждат научно-приложни изследвания на високо ниво. Той се запозна с лабораторията по атомно-силова и трансмисионна микроскопия, елипсометрия, спектрофлуорометрия и изпарение на органични слоеве – те са оборудвани с уникална за страната апаратура, а в някой случай единствена на Балканския полуостров.

DSC00974Удостоената с наградата на L’Oreal и ЮНЕСКО за жените в науката за 2017 г. гл. ас. д-р Наталия Берберова-Бухова демонстрира как се прави оптически запис на информация. Нейните научни постижения са в областта на цифровия запис на информация.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и гл. научен секретар проф. Евдокия Пашева присъстваха на представянето на дейността на Института по оптически материали и технологии (ИОМТ) на БАН.