facebook

Проф. Димитър В. Димитров представи книгата си „Власт и политика“

Вторник, 28 Ноември 2017

DSC00915Чл.кор. проф. Димитър В. Димитров представи книгата си „Власт и политика“ на  30 ноември в Големия салон на БАН. На събитието присъстваха представители на научната общност, гости и приятели на автора.

Целта на това монографично изследване е да анализира основните проблеми, които възникват във функционирането и развитието на властта и политиката. Това са два колоса, които определят настоящето и бъдещето на всяко общество. За значителната роля на тези феномени в човешкия живот трябва да ни убеди социологическият подход, който често се прелива в интердисциплинарен и кореспондира с достиженията на съвременната политология, която, макар и относително млада наука, печели позиции и уважение сред изследователите на обществените и особено на политическите явления и процеси, казва проф. Димитров.

Рецензенти на изданието са проф. Георги Манолов и проф. Александър Маринов, издадена от Издателски комплекс ВУСИ, Пловдив, 2017.