facebook

Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

Вторник, 28 Ноември 2017

2-DSC 0009Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) заседава в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Академиите – членки на Съвета представиха в доклади дейността си през изминалата година и с какво са допринесли за популяризирането на становищата от трите основни програми – енергия, околна среда и биологически науки в своите страни. 

Акцент се постави върху становището за хомеопатията „Хомеопатични продукти и практики: оценка на доказателствата и осигуряване на съгласуваност в регулирането на медицинските изисквания в ЕС“, резюме от което можете да прочетете pdfТУК.

Докладът е резултат от дейността и проучванията на работна група и поставя на дневен ред необходимостта от прилагането на стандартизирана, основана на знания регулаторна рамка, която да обхваща ефикасността, безопасността и качеството на продуктите, както и точните рекламни практики в целия Европейски съюз (ЕС). В него учените излизат с конкретни препоръки относно последователно регулаторно изискване за доказване на ефикасността на хомеопатичните продукти, тяхното тестване, етикетиране, пускане на пазара, както и рекламиране.