facebook

Сборникът „Природното богатство на ПП Витоша“ е отличен с грамота на Втория международен конкурс „Най-добрите издания за планини“ за 2017

Вторник, 28 Ноември 2017

nagrada VitoshaБогато илюстрирано и с изключително широк обхват обобщаващото издание за Природен парк „Витоша“е разработено от Национален природонаучен музей – БАН под редакцията на д-р Алеки Попов по поръчка на Дирекцията на парка. Отпечатано е през 2014 в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Изданието е посветено на 80-годишнината на Природен парк „Витоша”, 125-годишнината на Националния природонаучен музей и на всички, които са допринесли за опознаването, проучването, опазването и популяризирането на Витоша. В сборника са включени географски обзор, геоложкото минало и настояще на планината, минерално и скално разнообразие, направен е преглед на гъбното, растителното и животинско биоразнообразие, описани са заплахите за парка и начините за неговото опазване. Отбелязано е мястото на Витоша в мрежата от защитени територии. Автори на статиите са 22 учени и специалисти от музеи, университети и научни институти.

Изданието е ценно помагало за туристи, природолюбители и природозащитници, естествоизпитатели и изследователи.

Сборникът е отличен сред представените 124 заглавия в 6 категории, от тях 82 полски и 42 чуждестранни от Англия, Австрия, България, Чехия, Гърция, Словакия и Украйна.