facebook

Дигитални проекти с международно значение представя Институтът за литература – БАН

Вторник, 21 Ноември 2017

il-DSC00681На 21 ноември в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“, Институтът за литература представи малко познати, но изключително приносни и интересни за широката публика свои проекти. Събитието се проведе под наслов „Виртуалното пространство – новото битие на литературата“.  Присъстваха представители на ръководството на Българска академия на науките, директори на институти,  Ирина Гъркова – съветник по духовност и култура на Президента на Република България, Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека и други.

Ирина Гъркова поздрави учените от името на Президента Румен Радев. „Литературната класика е богатството, което вие, уважаеми изследователи, извеждате от архивите и с помощта на съвременни технологии предоставяте на всеки любознателен читател. Виртуалната библиотека е модерна и ефективна платформа за моментален и пълноценен достъп до българската литература – от средновековните ръкописи до съвременните произведения“ – се казва в поздравителния адрес на Президента.

il-DSC00730Изложбата „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ и филмът на Галина Георгиева „Виртуалното пространство – новото битие на литературата“ показаха малко известни или непознати факти и документи, обединени в дигитални корпуси и бази данни. „Чрез проектите, разработвани в областта на медиевистиката, на новата българска литература и компаративистиката показваме дългия път на познанието от академичния Институт до обществото, което ако има сетива да осмисли значението и полезността на този огромен и високопрофесионален труд, ще разбере колко значима е българската хуманитаристика“ – сподели директорът доц. Елка Трайкова.

il-DSC00753Институтът за литература има изключително авторитетно научно присъствие в хуманитарната общност не само у нас, но и в чужбина. Този висок научен престиж през последните пет години се определя от сериозни научни изследвания, провеждани в рамките на 21 национални и 13 международни научни проекти, част от които са финансирани от национални и европейски научни програми. Учените от Института за литература са публикували 890 студии и статии в чуждестранни и български научни издания, 200 от тях са в реферирани периодични издания с висок импакт фактор. Издадени са 70 книги -  монографии и научни сборници.