facebook

БАН е домакин на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Сряда, 22 Ноември 2017

bas new_logoЗаседание на Бюрото и на Съвета на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) ще се проведе в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Българската академия на науките ще бъде домакин и съорганизатор на събитието, тъй като България поема Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.

Програмата на заседанието на Консултативния научен съвет на европейските академии в София предвижда дискусия по различни казуси във връзка със становището за хомеопатията, което беше публикувано наскоро и обсъждане на текущото изпълнение на трите основни програми - енергия, околна среда и биологически науки. По време на форума ще бъдат представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и по-конкретно, на инициативите на българското правителство в областта на науката и иновациите.

На 22 ноември 2017 г. ще се проведат срещи на президента на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) проф. Тиери Курвоазие  и председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски с председателя на Народното събрание на Р България Цвета Караянчева и със заместник министър-председателя на Р България Томислав Дончев.

На вниманието на медиите:

Колеги,

на 23 ноември, в 14:00 часа, в заседателната зала на SENSE хотел, ще се проведе заседанието на Съвета на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC). В началото на заседанието фоторепортерите ще имат възможност за протоколни снимки. 

 


 

За EASAC:

Консултативният научен съвет на европейските академии (European Academies Science Advisory Council – EASAC, http://www.easac.eu/ ) е създаден от националните академии на науките от държавите-членки на Европейския съюз, за да предоставя на политиците в ЕС научно базирана експертиза по въпроси, които са от значение за гражданите на Европа.

Вижданията на членовете на Съвета не са обвързани с политически или търговски интереси. Целта на Съвета е при пълна прозрачност да изготвя анализи и научнообосновани препоръки по актуални въпроси и проблеми, свързани с разработване на политиките на ЕС. Консултативният научен съвет организира един непрекъснат диалог с хората, които разработват политиките на ЕС и по този начин изпълнява ролята на съветник към Главния научен съветник на Председателя на Европейската комисия.

EASAC се състои от 29 члена, които представляват националните академии на науките от Европейския съюз и някои европейски международни научни организации. Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски е член на Съвета. В повечето случаи  националните академии също се представляват от председателя на съответната академия.

Консултативният научен съвет на европейските академии работи по програми в три основни области на науката: енергия, околна среда, биологически науки. Работните групи, които се сформират по тези програми, изготвят доклади или становища по конкретни теми от особено значение за гражданите на Европа, след което провеждат поредица от уоркшопи и брифинги. Съветът контролира изпълнението на научните програми, взима решение за започване на работа по нови проекти, набира участници в работните групи в отделните  научни панели и одобрява за публикуване докладите и становищата, които те са изготвили.

Досега са изготвяни доклади за: биогоривата, заплахата от нови инфекциозни болести, подобряване на генетичните технологии за културните растения, мулти-функционалност и устойчивото развитие на горите в Европейския съюз, съхранението на енергия, геномното инженерство и др.