facebook

Акад. Юлиан Ревалски удостои германската фондация „Александър фон Хумболт“ с плакет „Марин Дринов“

Четвъртък, 16 Ноември 2017

DSC00659На официална церемония, която се състоя на 16 ноември в Националния археологически музей акад. Юлиан Ревалски обяви награждаването на германската фондация „Александър фон Хумболт“ с плакет на Българска академия на науките „Марин Дринов“. Отличието беше прието от Ено Ауфдерхайде, генерален секретар на Фондацията. То се дава по повод 25-годишнината от основаването на Хумболтовия съюз в България, за изключителен принос на германската фондация в подпомагането на научното израстване на български учени.

DSC00565Награждаването става по повод международнатата конференция, организирана от Съюза, на тема „Хумболтианците и научният прогрес в страните от Централна и Източна Европа“, която се провежда в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 16 до 18 ноември.

По време на официалното откриване на конференцията заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов прочете поздравителен адрес от акад. Ревалски, в който той изтъква, че Хумболтовият съюз в България е една от най-престижните организации, която обединява стотици български учени със световно признание и спомага за тяхното приобщаване към европейската и световната научна общност. „Хумболтианците съставляват елита на своите страни, ето защо ние в Българската академия на науките се гордеем, че сте част от тази мрежа на престижни клубове, дружества и съюзи на учени, които безспорно са дали и ще дават своя принос за развитието на българо-германските отношения в областта на науката и културата в общоевропейски и световен контекст“, се казва още в поздравителния адрес.