facebook

Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Вторник, 14 Ноември 2017

IPC-logoИнститутът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев” към Българска академия на науките обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат на 16 и 17 ноември 2017 г., от 10 до 16 часа. Мероприятието се организира под надслов „Наука от извора – стари традиции, нови приятели“, с финансовата подкрепа на проект BG05M2OP001-2.009-0023 Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

В дните на отворените врати са поканени ученици от профилираните гимназии, студенти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на редица фирмени организации. Нашите гости ще имат възможност да се запознаят с интересни експериментални методики и апаратура, които бележат съвременната научно изследователска дейност на института и да надникнат в тайните на физикохимичната и електрохимичната наука. За повече информация вижте pdfпрограмата.