facebook

Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" на БАН

Петък, 03 Ноември 2017

DSC00342Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) на БАН. Институтът е основоположник и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология, която се ползва и с международна известност, посочи директорът доц. Ива Угринова и съобщи, че средната възраст на учените в института е 32 години. В момента в Института по молекулярна биология се разработват над 30 проекта, финансирани от български и международни организации, а привлечените средства за последната година са близо 700 000 лева, отбеляза в презентацията си директорът.

Министър Вълчев бе запознат с тематиките, по които работят учените в института – стабилност на генома, молекулярно-биологични процеси, биология на стареене, социалнозначими заболявания при човека, фармакология, екология и археология. Институтът е част от мащабен интердисциплинарен проект на БАН „Траките –  генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността" като разработва темата за  „Генофонда на траките".IMBDSC00335

Институтът изгражда Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания към EuroBioImaging консорциум, който е включен в Националната пътна карта за научна инфраструктура. ИМБ спечели проект EuBI PPII (http://cordis.europa.eu/project/rcn/198825_en.html) за изграждане на научна инфраструктура за върхови постижения в партньорство с 22 от най-престижните научни институции в Европа и с координатор Европейската молекулярно биологична лаборатория.

Министър Вълчев и неговият екип разгледаха най-модерната високотехнологична инфраструктура в института, изградена по спечелен проект на ОП „Конкурентноспособност“. Демонстрирана беше уникална апаратура за изучаване на молекулните механизми и работата на клетките.

Повече за работата на учените в Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" на БАН вижте на  http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=53