facebook

Представяне на образователен модул „Пътят на човека” в Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

Сряда, 01 Ноември 2017

2В Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН беше представено пилотното издание на образователнен модул „Пътят на човека”, част от проекта „Учебен музей”.

Учениците от 138 СУ „Проф. Васил Златарски” се запознаха с академични познания, които целят да предизвикат устойчив интерес към човека – изследовател и творец на историята. Такъв тип инициативи дават възможност на учащите да се докоснат до реалната научна среда и да изградят у себе си траен интерес към музея като образователен център.