facebook

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Харковски национален университет „В.Н. Каразин“

Сряда, 01 Ноември 2017

DSC00290Ново Споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и Харковския национален университет „В.Н. Каразин“ подписаха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът  на Университета акад. Вил Бакиров.  Документът предвижда разширяване и задълбочаване на контактите между учените от двете страни.

Според Споразумението  двете страни ще обменят преподаватели, учени и докторанти с цел обучение и подобряване на квалификацията им, ще си сътрудничат при подготовката на монографии и друга научна литература, при провеждането на съвместни конференции. Предвижда се да провеждат съвместни изследвания по важни научни въпроси от взаимен интерес, да обменят практически опит при научни изследвания.

Двете страни се договориха за съвместно публикуване в Академичното издателство „Проф. М. Дринов“ на БАН на международното научно издание „Дриновски сборник“ на украински, български, руски и английски езици.

Официалната делегация от Харковския национален университет „В.Н. Каразин“, водена от ректора акад. Вил Бакиров, е на посещение в БАН по покана на Председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски. Украинските гости поднесоха цветя на паметника на Марин Дринов, който е преподавал в Харковския университет дълги години и участваха в тържественото събрание по случай Деня на будителите на 1-ви ноември. На подписването присъстваха посланикът на Украйна Н. Пр. Микола Балдажи и учени от БАН.