facebook

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ ще се проведе в БАН

Вторник, 31 Октомври 2017

ibl logo_bg Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН организира второ издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Форумът ще се състои на 3 ноември 2017 година в Големия салон на Българската академия на науките (София, ул. „15-ти ноември“ 1).

Учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език ще имат възможност да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Целта на форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски подходи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа.

Форумът се провежда в рамките на проекта  „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, финансиран от Министерството на образованието и науката.
С програмата на форума можете да се запознаете на: http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2017/