facebook

Професор Павел Стоев от НПМ-БАН участва в откриването и описването на нов за науката пещерен вид членестоного

Четвъртък, 26 Октомври 2017

Turkmenocampa mirabilisУникалният представител на семейство Campodeidae (Diplura) е открит при проучване на пещера в отдалечен район на Източен Туркменистан по време на експедиция, организирана от Кралското дружество за защита на птиците.

При проучване на биоразнообразието на планината Койтендаг, известна с едни от най-големите пещери в Азия, проф. Павел Стоев (НПМ-БАН) и проф. Борис Скет (Университета в Любляна) проникват в пещерата Каптархана. Тя е част от системата Капкутан-Промеждутачная с дължина над 57 км. Сред събраните фаунистични материали учените откриват неизвестен за науката до сега вид членестоного. След като определят принадлежността му към семейство Campodeidae, те се свързват с експерта по групата, д-р Алберто Сендра от Университета в Алкала. Тримата учени описват новия вид и го публикуват в сп. Subterranean Biology на 21.09.2017 (https://subtbiol.pensoft.net/articles.php?id=14631). Наричат го Turkmenocampa mirabilis (удивителен, от лат. mirabilis).

P1140157Животното е толкова забележително, че учените го причисляват и към нов род, което до голяма степен променя съществуващите концепции за анатомията на тази слабо позната група животни. Видът е примитивен и силно приспособен към пещерната среда, което обяснява и защо е останал неизвестен за науката до сега. 


Много спелеобиолози считат сухоземната пещерна фауна в Централна Азия за бедна, но именно места като Каптархана променят представите и дават нови сведения за богатото биоразнообразие, еволюционната история, образуването и функционирането на подземните екосистеми в тази част от света, коментира проф. Стоев. IMG 3975 - Copy