facebook

Институтът по математика и информатика – БАН открива виртуален музей по случай своята 70-годишнина

Четвъртък, 26 Октомври 2017

70 ZNAKИнститутът по математика и информатика – БАН чества своята 70-годишнина на 27 октомври от 14 часа в Големия салон на БАН. По случай празника ще бъде представен първия по рода си Музей на математиката и информатиката в България. Освен сбирката, която тогава ще бъде показана официално, музеят има и виртуална част – сайт (http://mmib.math.bas.bg/), посветен на историята на математиката и информатиката в България, като са обхванати предимно периоди от Освобождението (1878) до 90-те години на ХХ в. Информацията в сайта постоянно ще се допълва и обогатява.

Виртуалният Музей на математиката и информатиката в България (ММИБ) и музейната колекция от артефакти са проект на Института по математика и информатика към БАН. Спонсори са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов.

По време на честването ще бъде показана и изложба, посветена на историята и постиженията на Института. Патрон на събитието е Президентът на Република България Румен Радев.

Като съпътстващо събитие, на 25 и 26 октомври в Мултимедийната зала на ИМИ се провежда научна конференция под надслов „Да обменим идеи“, на която ще бъдат представени постиженията на учените от Института. С изложба, разположена във фоайето на Института ще се покаже и проектната дейност.