facebook

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ организира форум „Българска граматика“

Понеделник, 23 Октомври 2017

logoИнститутът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организира ежегодния форум „Българска граматика“. През тази година темата е „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“, а съорганизатор е  Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Форумът ще се проведе на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10 до 17 ч. в Големия салон на  Института за български език към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17).

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, както и с отчитането на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. Във форума участват езиковеди от Института за български език, Софийския университет, Нов български университет, Норвежкия научно-технологичен университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Университета по библиотекознание и информационни технологии и др. С програмата на форум „Българска граматика“ можете да се запознаете ТУК.