facebook

Чл.-кор. Костадин Ганев с доклад на бизнес конференцията по проекта ESSPO на Община Габрово

Петък, 20 Октомври 2017

Gabrovo 1_copyЗаместник председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Костадин Ганев взе участие в бизнес конференцията по проект ESSPO на Община Габрово, която се проведе на 19 октомври в Университетската библиотека на Технически университет – Габрово.  Конференцията е част от Седмицата на предприемачеството, която се състоя от 18 до 20 октомври 2017 г. в града и в нея участваха експерти, учени, министри и администрация, както и представители на бизнеса.

Gabrovo 2Темата, която чл.-кор. Ганев  представи е „Наука, иновации и бизнес“, като в своето изложение той говори за ролята на науката в иновациите, какво мотивира бизнеса да се обръща към тях и в какви условия се случва това. Той запозна аудиторията с ролята на БАН като водещ център за иновации и неговите връзки с бизнеса и посочи пътищата към подобряването им, един от които е дейността на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската търговско-промишлена палата. Също така бяха разгледани и възможностите за финансиране на тези дейности и оценка за тяхната приложимост за бизнеса у нас.