facebook

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП "Хоризонт 2020“

Понеделник, 06 Ноември 2017

127-800-0На 7 ноември 2017 г. от 10 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори  от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс  H2020-MSCA-RISE-2018.

Програма на събитието: pdfтук

Онлайн регистрация ТУК