facebook

Скръбна вест

Сряда, 18 Октомври 2017

images-1Българската академия на науките съобщава,че на 17.10.2017 г. на 92-годишна възраст почина член-кореспондент Иван Стоянов Илиев.  Чл.-кор. Иван Илиев е роден на 24 януари 1925 г. в с. Орешец, Видински окръг.

Напусна ни един от най-известните и авторитетни български икономисти,    В течение на десетилетия научните интереси на член-кореспондент Иван Илиев обхващаха важни актуални и перспективни проблеми в икономиката на България. Той е разработил много въпроси в областта на теорията и практиката на народостопанското планиране, проблемите на производителността на труда и работната заплата и др. Научните постижения на чл.-кор. Илиев са отразени в над 50 научни труда, от които 15 са студии и монографии, 5 - учебници за висши учебни заведения, 22 – статии в най-известните и авторитетни български списания и др. Чл.-кор. Илиев е и един от съставителите и авторите на „Икономическа енциклопедия“.

Паралелно с научното си творчество чл.-кор. Илиев извършваше и многообразна и интензивна ръководна и обществено-политическа дейност. Дълъг е списъкът на заеманите от него научни и ръководни постове: завеждащ различни катедри при ВИИ „Карл Маркс“; ръководител на „Научно-изследователската лаборатория по проблемите на структурата и темповете на българската икономика“ към ВИИ „Карл Маркс“; ректор на ВИИ „Карл Маркс“; председател на Икономическата комисия при ВАК; заместник-председател на Комитета за наука и технически прогрес; заместник-председател на Държавния комитет за планиране; заместник-министър на труда и социалните грижи; заместник-министър на народната просвета; председател на Държавния комитет за планиране; заместник-председател на Министерския съвет, а към края на трудовата си дейност и главен научен секретар на БАН.

С кончината на член-кореспондент Иван Илиев българската икономическа наука и цялата икономическа общност губят забележителен свой деец, а Българската академия на науките – свой достоен член.

Поклонението ще се състои на 20 октомври 2017 г. (петък) от 11.00 ч. в гробищен парк „Св. Архангел Михаил“, ул. „Бояна парк“ № 4.