facebook

Представители на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК се срещнаха с български учени

Сряда, 18 Октомври 2017

DSC00144На 17 октомври в Българска академия на науките, се проведе съвместна среща между г-н Барт Биебуйк – изпълнителен директор и г-н Рафаел Шоентген – председател на Управителния съвет на Oбединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород” (FCH JU) към ЕК, с учени от БАН, от Пловдивски и Благоевградски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, с представители на компаниите Samel, Adventure, Bulgarian Port, Vantza и Solarpro, както и на организациите Българско водородно общество и Индустриален клъстър „Електрическа мобилност“.

Гостуването е по покана на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. Основната цел на срещата беше да се представи дейността на предприятието в областта на водородните технологии, както и да се проведе дискусия за бъдещето на програмата и продължението й след Хоризонт 2020 откъм финансиране и развитие на технологиите.

DSC00142По време на срещата г-н Шоентген и г-н Биебуйк презентираха на аудиторията възможностите за увеличаване на дела на производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, както и приложението на водородните технологии в областта на отоплението и транспорта. Проф. Дария Владикова от своя страна запозна гостите с българския принос в областта на изследванията на горивни клетки и водород и постиженията в посока към обединяване на науката и индустрията. В рамките на последвалата дискусия се обсъдиха конкретни идеи за реализацията на съвместното сътрудничество между нашата страна и Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород”, възможности за финансиране и участието на българската наука и индустрия.